ANATOMİK DAĞILIM

Adenomatöz dağılım kolon içindeki araştırma yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir. Asemptomatik olduğu düşünülen olgularda normal dağılımın tahmin edildiği otopsi serilerinde, polipler kolorektum boyunca eşit olarak dağılır; asemptomatik deneklerin kolonoskopik incelemelerinde bu eşit dağılım doğrulanmıştır. Otopsi serisindeki büyük polipler, çoğu kolon kanserinin ortaya çıktığı bölgede distal bir baskınlığa sahiptir, böylece adenom-karsinom hipotezini destekler. Benzer şekilde, semptomatik kişilerin cerrahi ve kolonoskopik çalışmalarında tespit edilen polipler de sol taraflı bir baskınlık gösterir, bu da distal poliplerin dikkat gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Yaşlılarda, özellikle 60 yaşından büyüklerde, poliplerin dağılımı daha proksimale doğru bir kayma gösterir. Otopsi ve semptomatik ve asemptomatik deneklerin kolonoskopik çalışmalarına dayanan bu fenomen, uygun kolon kanseri tarama yaklaşımlarının seçilmesinde önem taşımaktadır. Bazı veriler, Afrikalı Amerikalıların, özellikle 60 yaşından büyük kişilerde, beyazlara kıyasla daha yüksek oranda proksimal polibi olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, tarama kolonoskopisi yapılan Afrikalı Amerikalıların beyazlara göre AAP’ler ve proksimal AAP’lerin yüksek oranlarda olduğunu göstermiştir. İspanyolların da Kafkasyalılardan daha yüksek proksimal polip oranları olduğu bulunmuştur.

Seri Türü Kolorektal Poliplerin Anatomik Bölgesi (%)
Çekum ve Artan Kolon Transvers Kolon İnen Kolon Sigmoid Rektum
Otopsi
Tüm Adenomlar 34 26 10 19 10
Adenomlar >1 cm* 34 11 14 16 21
Kolonoskopi
Asemptomatik 23 24 24 24 5
Semptomatik 8 14 19 47 12