Kalın Bağırsak Poliplerin Sınıflandırılması

1) Neoplastik(Kanserojen) Mukozal Polipler

a)Adenoma

⊕Tübüler Adenomalar:

Polipektomi yapılanların 65-80%’ini oluşturur.

Genelde saplıdırlar

Villöz adenomaya göre hücresel atipi  nadirdir.

1 cm’ den küçüklerde kanser ihtimali ( displazi yoksa ) % 1 civarındadır. 

⊕Tübülo-Villöz Adenomalar:

Tüm poliplerin 10-25%’ini oluşturur

 ⊕Villöz Adenomalar:

Tüm poliplerin %  5-10’unu oluşturur.

Genelde sesildirler.

Şiddetli atipi yada displazi bulundururlar.

2 cm’den büyüklerde %50  kanser ihtimali vardır.

      (Dünya sağlık örtgütü ,tubuler demek için %80’inin tubuler, villöz diyebilmek içinde %80’inin villöz komponent içermesi gerektiğini belirtmektedir. )

b)Karsinoma

Noninvaziv Karsinom

Yerinde Karsinom

İntramukozal Karsinom

İnvaziv Karsinom (muscularis mukoza yoluyla)

c)Tırtıklı Polipler(Serrated)

Sapsız Tırtıklı(Serrated) Polip

Geleneksel Tırtıklı(Serrated) Polip

2) Neoplastik(Kanserojen) Olmayan Mukozal Polipler

Hiperplastik Polip

Çocuk Polip

Peutz-Jeghers Polip

Enflamatuar Polip

Mukozal Polip

3) Sub-Mukozal Lezyonlar

Kolon polipleri 2 ana gruba ayrılabilir: Neoplastik (adenomlar ve karsinomlar) ve neoplastik olmayanlar.

Adenomlar ve karsinomlar karakteristik bir hücresel displazi paylaşırlar, ancak bazı mikroskobik özelliklerin nispi önemine göre alt bölümlere ayrılabilirler. Tırtıklı poliplerin de malign potansiyele sahip olduğunun artan farkındalığı, şimdilik bunları neoplastik polipler olarak sınıflandırmaya izin veriyor, ancak hiperplastik polipler (bu spektrumun erken kısmı olarak kabul edilir) hala neoplastik olmayan olarak kabul ediliyor. Diğer neoplastik olmayan polipler ayrıca birkaç farklı kategoride gruplandırılabilir: genç polipler, Peutz-Jeghers polipleri, enflamatuar polipler, “mukozal polipler” ve diğerleri. Submukozal lezyonlar ayrıca üstteki mukozaya polipoid bir görünüm verebilir ve bu nedenle gerçek polip olmasalar bile kısaca bahsedilir.

2.Serrated Adenomalar(Tırtıklı)

—Serrated adenoma terimi hem hiperplastik polip  hemde adenomaların özelliklerini  bir arada bulunduran polipler için kullanılmaktadır.

—Serrated adenoma karsinom tüm kalın bağırsak kanserinin %7.5’undan sorumludur.

—Serrated adenomalar proksimal adenokarsinomların %17.5’unu oluşturur.

Son yıllara kadar, kalın bağırsak polipleri geleneksel olarak adenomatöz veya neoplastik olmayan olarak sınıflandırılmıştır. Hipeplastik poliplere histolojik görünümleri (kriptlere tırtıklı papiller infoldings) nedeniyle ‘tırtıklı polipler’ adı verildi. Tırtıklı polipler heterojen bir polip grubudur. Bazıları 2003 yılında bir alt grup olarak tanımlanmıştır ve ‘sapsız tırtıklı adenomlar’ (SSAs) olarak adlandırılırlar. Bunlar sağ kolonda ve daha sık kadınlarda, erkeklerden daha fazla gelişme eğilimindedir.

Tırtıklı bir adenom endoskopik polipektomiyi tamamlamak için uygun değilse, segmental kolektomi yapılmalıdır. Tırtıklı adenoma sahip olduğu tespit edilen hastalar için önerilen gözetim, adenomatöz poliplere sahip olduğu tespit edilen hastalarla aynıdır ve üç yıllık aralıklarla tekrar kolonoskopiyi düşündürmektedir.

Displazi İle İlişkili Lezyon veya Kitle

Displazi ile ilişkili lezyon veya kütle (DALM), uzun süreli inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), esas olarak mukozal ülseratif kolit (MUC) olan ve displazinin kendi muayenesinde bulunduğu bir hastada yükseltilmiş mukozal lezyonun bulunmasını ifade eder. DALM, inflamatuar psödopoliplerin genellikle yalnız olmadığı gerçeğinin yanı sıra, bir inflamatuar psödopolipten makroskopik olarak ayırt edilemez olabilir.  Bu lezyonlar  ‘düzenli’ bir  polipe benzeyebilir veya düzensiz olarak tarif edilebilir. Bir DALM’ın kalın bağırsak kanserine geçişinin klasik adenoma-karsinoma dizisinden çok daha hızlı olduğuna inanılmaktadır. Bir DALM varlığı, uzun süredir devam eden inflamatuar durumdan etkilenen tüm kolonun kanser öncesi durumunun bir işareti olarak kabul edilir; bu nedenle, MUC’li bir hastada kendi başına bir DALM bulunması, rekonstrüksiyonlu veya rekonstrüksiyonsuz toplam proktokolektomi için bir göstergedir.